Chuyên đề

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.5: Con ngựa quý không phải cương nào cũng chịu mang

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.5: Con ngựa quý không phải cương nào cũng chịu mang

01/04/2013MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 2.5: CON NGỰA QUÝ KHÔNG PHẢI CƯƠNG NÀO CŨNG CHỊU MANG Sự thay đổi thứ hai trong chương trình dạy khoa học đối với nhà nước nhân dân phải là: Trong con tàu thời gian vật chất hóa ngày nay của chúng tôi có sự đào tạo khoa học luôn hướng tới những...

(CĐ 15) – Sự trung thực của các xác chết (Giới thiệu)

(CĐ 15) – Sự trung thực của các xác chết (Giới thiệu)

01/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.4: Hitler: “Những tàn tật về đạo đức”

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.4: Hitler: “Những tàn tật về đạo đức”

01/04/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 2.4: HITLER: “NHỮNG TÀN TẬT VỀ ĐẠO ĐỨC” Tiếp đó ở hướng đi thứ hai nhà nước nhân dân phải khuyến khích việc giáo dục tính...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.3: Môn thể thao bị người dân cho là mất phẩm giá

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.3: Môn thể thao bị người dân cho là mất phẩm giá

31/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 2.3: MÔN THỂ THAO BỊ NGƯỜI DÂN CHO LÀ MẤT PHẨM GIÁ Nếu chúng tôi nhận thức được việc duy trì, chăm sóc và phát triển những yếu tố chủng...

(CĐ 14) – Phần 16.4: Ngăn chặn China bằng chính China

(CĐ 14) – Phần 16.4: Ngăn chặn China bằng chính China

31/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus GPHẦN 16.4: NGĂN CHẶN CHINA BẰNG CHÍNH CHINA Ngay sau khi nhận chức Ngoại...

(CĐ 14) – Phần 16.3: Chống lại con “Rồng” thực dân

(CĐ 14) – Phần 16.3: Chống lại con “Rồng” thực dân

30/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 16.3: CHỐNG LẠI CON “RỒNG” THỰC DÂN Đối mặt và chống...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.2: Quá trình đầu độc dòng máu tộc người

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.2: Quá trình đầu độc dòng máu tộc người

30/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 2.2: QUÁ TRÌNH ĐẦU ĐỘC DÒNG MÁU TỘC NGƯỜI Như vậy thay vào vị trí một trạng thái chết, nếu nói thực ra, là một thời kỳ đấu tranh....

(CĐ 14) – Phần 16.2: Vạch ra ranh giới cứng rắn cho gián điệp và chiến tranh mạng của China

(CĐ 14) – Phần 16.2: Vạch ra ranh giới cứng rắn cho gián điệp và chiến tranh mạng của China

30/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 16.2: VẠCH RA RANH GIỚI CỨNG RẮN CHO GIÁN ĐIỆP VÀ CHIẾN TRANH...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.1: Sứ mệnh của Nhà nước

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2.1: Sứ mệnh của Nhà nước

30/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 2.1: SỨ MỆNH CỦA NHÀ NƯỚC Không phải nhà nước tạo ra một cấp trình độ văn hoá nhất định mà nó chỉ bảo tồn được tộc người tạo...

(CĐ 14) – Phần 16.1: Tước bỏ vũ khí Hủy diệt việc làm của China

(CĐ 14) – Phần 16.1: Tước bỏ vũ khí Hủy diệt việc làm của China

29/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 16.1: TƯỚC BỎ VŨ KHÍ HỦY DIỆT VIỆC LÀM CỦA CHINA Các chính...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2: Phân biệt 3 quan điểm của Nhà nước

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 2: Phân biệt 3 quan điểm của Nhà nước

29/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 2: PHÂN BIỆT 3 QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ NƯỚC Từ những năm 1920/1921 phong trào thanh niên của chúng tôi từ tầng lớp tư sàn còn sót lại luôn bị...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 1.1: Học thuyết chủ nghĩa Mác

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 1.1: Học thuyết chủ nghĩa Mác

29/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 1.1: HỌC THUYẾT CHỦ NGHĨA MÁC Tôi đã tranh luận trong tập 1 với từ “thuộc về nhân dân”, khi mà tôi phải xác định cái từ này về mặt...

(CĐ 14) – Phần 16: Sống với Trung Quốc: Làm thế nào để tồn tại và thịnh vượng trong thế kỷ của rồng?

(CĐ 14) – Phần 16: Sống với Trung Quốc: Làm thế nào để tồn tại và thịnh vượng trong thế kỷ của rồng?

29/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 16: SỐNG VỚI TRUNG QUỐC: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỒN TẠI VÀ THỊNH...

(CĐ 14) – Phần 15.1: Những bậc thầy toàn cầu hóa trong “Thế Giới Phẳng”

(CĐ 14) – Phần 15.1: Những bậc thầy toàn cầu hóa trong “Thế Giới Phẳng”

28/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus GPHẦN 15.1: NHỮNG BẬC THẦY TOÀN CẦU HÒA TRONG “THẾ GIỚI PHẲNG” Cho...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 1: Thế giới quan và Đảng

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 1: Thế giới quan và Đảng

28/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI QUAN VÀ ĐẢNG Ngày 24.2.1920 cuộc mít tinh lớn công khai đầu tiên của phong trào thanh niên của chúng tôi đã được tiến hành. Trong...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 9: Đảng công nhân Đức

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 9: Đảng công nhân Đức

28/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 9: ĐẢNG CÔNG NHÂN ĐỨC Một ngày kia từ cấp trên, tôi nhận được lệnh đi xem xét tình hình của một hiệp hội có vẻ như là chính trị...

(CĐ 14) – Phần 15: Chết bởi kẻ ủng hộ Trung Quốc: Fareed Zakaria biến đi

(CĐ 14) – Phần 15: Chết bởi kẻ ủng hộ Trung Quốc: Fareed Zakaria biến đi

28/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 15: CHẾT BỞI KẺ ỦNG HỘ TRUNG QUỐC: FAREED ZAKARIA BIẾN ĐI Sự...

(CĐ 14) – Phần 14.1: Làm thế nào cảnh sát Trung Quốc bắt giáo dân Trung Quốc quì gối trước họ?

(CĐ 14) – Phần 14.1: Làm thế nào cảnh sát Trung Quốc bắt giáo dân Trung Quốc quì gối trước họ?

27/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 14.1: LÀM THẾ NÀO CẢNH SÁT TRUNG QUỐC BẮT GIÁO DÂN TRUNG QUỐC...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 8: Tôi bắt đầu hoạt động chính trị

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 8: Tôi bắt đầu hoạt động chính trị

27/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 8: TÔI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ Tôi trở lại Munich từ cuối tháng mười một 1918. Tiểu đoàn dự bị của tôi lúc ấy đã vào tay các...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 7.1: Hitler bị trúng độc

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 7.1: Hitler bị trúng độc

27/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 7.1: HITLER BỊ TRÚNG ĐỘC Cuối năm 1917 quân đội tưởng chừng đã qua được chân dốc của thất bại. Sau khi nước Nga sụp đổ, toàn thế...

(CĐ 14) – Phần 14: Chết dưới tay Trung Quốc ở Trung Quốc: Đưa gen của Bắc Kinh thống trị thế giới và những câu chuyện có thật

(CĐ 14) – Phần 14: Chết dưới tay Trung Quốc ở Trung Quốc: Đưa gen của Bắc Kinh thống trị thế giới và những câu chuyện có thật

27/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 14: CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC Ở TRUNG QUỐC: ĐƯA GEN CỦA BẮC...

(CĐ 14) – Phần 13: Chết vì tàn sát kiểu Trung Quốc: Khi Mao gặp Orwell và Đặng Tiểu Bình tại quảng trường Thiên An Môn

(CĐ 14) – Phần 13: Chết vì tàn sát kiểu Trung Quốc: Khi Mao gặp Orwell và Đặng Tiểu Bình tại quảng trường Thiên An Môn

26/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 13: CHẾT VÌ TÀN SÁT KIỂU TRUNG QUỐC: KHI MAO GẶP ORWELL VÀ ĐẶNG...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 7: Cuộc cách mạng

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 7: Cuộc cách mạng

26/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 7: CUỘC CÁCH MẠNG Năm 1915 tuyên truyền của kẻ thù bắt đầu vào trong nước, từ 1916 càng ngày nó càng mãnh liệt hơn, để rồi cuối cùng...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 6: Tuyên truyền chiến tranh

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 6: Tuyên truyền chiến tranh

26/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 6: TUYÊN TRUYỀN CHIẾN TRANH Chăm chú theo dõi mọi diễn biến chính trị bao giờ tôi cũng để tâm đến hoạt động tuyên truyền vì thấy nó hết...

(CĐ 14) – Phần 12.1: Đất nhiễm độc – Kẻ trừng phạt vô hình của Trung Quốc

(CĐ 14) – Phần 12.1: Đất nhiễm độc – Kẻ trừng phạt vô hình của Trung Quốc

26/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 12.1: ĐẤT NHIỄM ĐỘC – KẺ TRỪNG PHẠT VÔ HÌNH CỦA TRUNG...

(CĐ 14) – Phần 12: Án tử hình cho Hành tinh lớn: Bạn có muốn bị chiên công sự Khải huyền?

(CĐ 14) – Phần 12: Án tử hình cho Hành tinh lớn: Bạn có muốn bị chiên công sự Khải huyền?

25/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 12: ÁN TỬ HÌNH CHO HÀNH TINH LỚN: BẠN CÓ MUỐN BỊ CHIÊN CÔNG SỰ...

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 5.2: Chàng chiến sĩ ngày nào giờ đã trở thành người lính già

(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 1) – Chương 5.2: Chàng chiến sĩ ngày nào giờ đã trở thành người lính già

25/03/2013 | MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER) CHƯƠNG 5.2: CHÀNG CHIẾN SĨ NGÀY NÀO GIỜ ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÍNH GIÀ Từ chàng chiến sĩ tình nguyện trẻ đã thành người lính già. Nhưng cuộc chuyển...

(CĐ 14) – Phần 11.2: Nữ anh hùng Trung Quốc đi lên mặt trăng cùng con thỏ

(CĐ 14) – Phần 11.2: Nữ anh hùng Trung Quốc đi lên mặt trăng cùng con thỏ

24/03/2013 | DEATH BY CHINA – CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC “Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” Albert Camus PHẦN 11.2: NỮ ANH HÙNG TRUNG QUỐC ĐI LÊN MẶT TRĂNG CÙNG CON THỎ Mù trong...
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa