Sơ đồ các thành viên Chính phủ

Nguyễn Tấn Dũng: Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Tấn Dũng
Ủy viên Bộ Chính trị – Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc: Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc
Phó thủ tướng Chính phủ
Hoàng Trung Hải: Phó Thủ tướng Chính phủ

Hoàng Trung Hải
Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Thiện Nhân: Phó Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Thiện Nhân
Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Văn Ninh: Phó thủ tướng Chính phủ

Vũ Văn Ninh
Phó thủ tướng Chính phủ
Phùng Quang Thanh: Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng
Quốc phòng
Trần Đại Quang: GS.TS - Trung tướng - Ủy viên Bộ Chính tri, Bộ trưởng Bộ Công an

Trần Đại Quang
Bộ trưởng
Bộ Công an
Đinh La Thăng: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Đinh La Thăng
Bộ trưởng
Giao thông Vận tải
Phạm Bình Minh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Phạm Bình Minh
Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao
Vũ Đức Đam: Ủy viên TW Đảng,Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Vũ Đức Đam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP
Bùi Quang Vinh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng
Kế hoạch và Đầu tư
Vũ Huy Hoàng: Bộ Tr­ưởng Bộ Công thương

Vũ Huy Hoàng
Bộ Tr­ưởng
Bộ Công thương
Nguyễn Minh Quang: Bộ Tr­ưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Minh Quang
Bộ Tr­ưởng Tài nguyên Môi trường
Trịnh Đình Dũng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng
Bộ Xây dựng
Phạm Vũ Luận: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng
Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thị Kim Tiến: Bộ Tr­ưởng Bộ Y Tế

Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Tr­ưởng
Bộ Y Tế
Hà Hùng Cường: Bộ trưởng Tư pháp

Hà Hùng Cường
Bộ trưởng
Bộ Tư pháp
Cao Đức Phát: Bộ tr­ưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cao Đức Phát
Bộ tr­ưởng
Bộ NN & PTNN
Nguyễn Quân: Bộ Tr­ưởng Bộ KH&CN

Nguyễn Quân
Bộ Tr­ưởng
Bộ KH&CN
Phạm Thị Hải Chuyền: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ trưởng
Bộ LĐ – TBXH
Nguyễn Văn Bình: Thống đốc Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Nguyễn Văn Bình
Thống đốc
Ngân hàng nhà nước
Giàng Seo Phử: Bộ Tr­ưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Giàng Seo Phử
Bộ Tr­ưởng Chủ nhiệm UBDT
Nguyễn Bắc Son: Bộ Tr­ưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Bắc Son
Bộ Tr­ưởng Thông tin và Truyền thông
Hoàng Tuấn Anh: Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng
Bộ Văn hóa – TTDL
Nguyễn Thái Bình: Bộ Tr­ưởng Bộ Nội Vụ

Nguyễn Thái Bình
Bộ Tr­ưởng
Bộ Nội Vụ
Huỳnh Phong Tranh: Tổng thanh tra Chính phủ

Huỳnh Phong Tranh
Tổng thanh
tra Chính phủ
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa