Nợ xấu sẽ được xử lý nhanh nhờ quyết định 48/2013/QĐ-TTg |

  Trang tiếp

   • Tổng bí thư

    Nguyễn Phú Trọng

   • Chủ tịch nước

    Trương Tấn Sang

   • Chủ tịch Quốc hội

    Nguyễn Sinh Hùng

   • Biển đảo Việt Nam

    Trường sa - Hoàng sa