Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Không gian mạng » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định  thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Quỹ này là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia nhằm hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia nhằm hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.Ảnh minh họa

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Vốn điều lệ của Quỹ là một nghìn tỷ đồng do ngân sách nhà nước về hoạt động khoa học, công nghệ cấp. Quỹ được cấp vốn bổ sung hằng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ.

Quỹ được sử dụng đến 50% vốn ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn.

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

* Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định 1343/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23/7/2009 về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo Quyết định mới này, thay vì chỉ có 10 tổ chức sự nghiệp (gồm: Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ…), Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có thêm 1 tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ là Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

PV

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa