Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Pháp luật - Xã hội » ĐH Quốc gia sẽ tự quyết định cách thức tuyển sinh

Đây là điểm mới mà Bộ GD – ĐT vừa công bố trong dự thảo về quy chế tổ chức, hoạt động của ĐH Quốc gia.

Bộ GD – ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Đáng chú ý, trong điều 28 về chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức thi của dự thảo này nêu rõ:

Giám đốc ĐH Quốc gia sẽ quyết định tổng chỉ tiêu đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và năng lực đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng, đồng thời phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh của các đơn vị thành viên; chỉ đạo thống nhất công tác tuyển sinh.

ĐH Quốc gia Hà Nội.

ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đặc biệt, trường còn có thể được quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác này.

Ngoài ra, dự thảo này cũng quy định thẩm quyền mở ngành mới đã có trong danh mục ngành mà Bộ GD – ĐT phê duyệt hoặc thí điểm sẽ thuộc về giám đốc ĐH Quốc gia.

Về chương trình đào tạo và giáo trình, dự thảo này cũng nêu rõ: ĐH Quốc gia và các đơn vị thành viên được phát triển và sử dụng các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài. Trong đó, giám đốc sẽ quyết định các khối kiến thức, các môn học chung trong chương trình đào tạo, còn hiệu trưởng sẽ là người tổ chức thực hiện.

Về văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Giám đốc ĐH Quốc gia cấp bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho người học được đào tạo tại đơn vị trực thuộc; và bằng tiến sĩ danh dự, còn hiệu trưởng sẽ cấp bằng, chứng chỉ cho người học được đào tạo tại đơn vị thành viên. Công tác in, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng thực hiện theo quy định của Bộ GD – ĐT.

Ngoài ra, dự thảo này quy định về tổ chức và hoạt động của trường và các cơ sở giáo dục thành viên, bao gồm: Cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục, tài chính, tài sản, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý kỷ luật.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo trong quy định về đội ngũ cán bộ là hiệu trưởng các đại học thành viên do giám đốc ĐH Quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cũng theo quy định trong dự thảo, trường sẽ có 4 phó giám đốc không kiêm nhiệm lãnh đạo đơn vị thành viên.

(IFN)

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa