Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Thời sự » Chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp chăm lo xây dựng thương hiệu

Nhân Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4) năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để động viên và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ đại diện 54 doanh nghiệp Việt Nam đạt thương hiệu Quốc gia năm 2012.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ đại diện 54 doanh nghiệp Việt Nam đạt thương hiệu Quốc gia năm 2012.

Theo Chủ tịch nước, đất nước ta đang thực hiện chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để đến năm 2020 đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong tiến trình đó, sự tham gia và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là “Ngày Thương hiệu Việt Nam” và triển khai chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam là những hoạt động có ý nghĩa để cổ vũ, động viên và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực, xây dựng, quảng bá thương hiệu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam ở trong và ngoài nước, qua đó, quảng bá, xây dựng hình ảnh đất nước trong cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Phát huy kết quả đã đạt được trong 10 năm qua của Chương trình Thương hiệu Quốc gia và “Ngày Thương hiệu Việt Nam”, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mong rằng, từng ngành hàng, từng doanh nghiệp, từng doanh nhân luôn phát huy lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam để không ngừng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, thường xuyên chăm lo xây dựng thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp mình, ngành mình, giữ gìn và nâng cao uy tín của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam.

Nhân Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, Chủ tịch nước cũng chúc các doanh nghiệp, doanh nhân đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu của mình, đóng góp tich cực vào việc xây dựng và quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia Việt Nam, vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế của đất nước.

Chương trình Chương trình Thương hiệu Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003 và giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ/ngành triển khai. Đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn được thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập. Với ý nghĩa đó, theo đề xuất của Bộ Công Thương, từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 20 tháng 4 hàng năm là “Ngày Thương hiệu Việt Nam”.

(BTT)

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa