Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Thời sự » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phối hợp để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Sáng 23-1, tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội, diễn ra Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, bộ, ngành liên quan.

 • >> Thủ tướng yêu cầu Vinafood 1 thoái toàn bộ vốn khỏi ngân hàng

 • >> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ đối ngoại nhân dân

 • >> Thủ tướng Thái Lan thăm Campuchia: Hai bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình

 • >> Thủ tướng phê duyệt: giai đoạn 2011-2015, quy mô dịch vụ chiếm 42% GDP

 • >> Cảm ơn Thủ tướng chỉ đạo việc bắt Dương Chí Dũng

Báo cáo về kết quả phối hợp công tác năm 2012 giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính phủ do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trình bày, cho biết: Năm 2012, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa hai bên được tiếp tục tăng cường và thu được nhiều kết quả. Theo đó, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính phủ đã phối hợp, chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Phối hợp chặt chẽ trong việc đề xuất, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, kiều bào, đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Hai bên đã phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Mặt trận các cấp đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 01/2012/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; đồng thời tích cực tổ chức nhiều hoạt động góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến kết luận tại hội nghị.

Chính phủ phối hợp cùng Mặt trận xây dựng môi trường thuận lợi để mọi thành phần kinh tế phát huy nguồn lực, sáng tạo phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua việc phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Hai bên luôn chú trọng phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật. Ðồng thời, tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong phối hợp phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân…

Năm 2013, Chính phủ và  Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện các trọng tâm công tác chủ yếu như: Củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các  phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; phối hợp trong phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.  Trong xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; thực hiện dự án Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) và một số dự án luật quan trọng khác…

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan về những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm nêu rõ:  Sự phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thời gian qua là rất chặt chẽ và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giúp mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong thời gian tới, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Sự phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam năm 2012 đạt hiệu quả tốt hơn, thiết thực hơn và trách nhiệm hơn. Qua đó,  Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Về các nội dung công tác năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra trong năm 2013 với rất nhiều khó khăn, thách thức. Chương trình phối hợp của hai bên cần tập trung hướng tới mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế… Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sự đồng thuận xã hội thông qua nhiều hoạt động, một trong những trọng tâm là xây dựng các chính sách phù hợp, đáp ứng lợi  ích chính đáng, thiết thực của nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng đề nghị: Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng Chính phủ và các bộ, ngành phối hợp tốt để tiếp tục phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả hơn nữa bốn phong trào và cuộc vận động về: Chung sức xây dựng nông thôn mới; Vì người nghèo; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;  Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp hiệu quả trong xây dựng chính sách, pháp luật; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao đổi và có những chỉ đạo cụ thể đối với những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

PV (BND)

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa