Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Chính phủ Việt Nam » Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật hình sự

Ngày 10/09/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1236/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương sẽ đánh giá một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ thực tiễn 11 năm thi hành BLHS, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung BLHS.

Nội dung tổng kết bao gồm: Tổng kết toàn diện, chuyên sâu thực tiễn 11 năm thi hành BLHS trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và trong hệ thống Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trên cơ sở kế thừa kết quả tổng kết 8 năm thi hành BLHS, đồng thời phân tích, đánh giá kết quả thi hành các quy định của BLHS mới được sửa đổi, bổ sung năm 2009; kiến nghị những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung BLHS.

Bộ luật hình sự năm 1999

Bộ luật hình sự năm 1999

Bên cạnh đó, tổng kết, đánh giá kết quả thi hành BLHS cũng như đánh giá tình hình vi phạm pháp luật nói chung và phạm tội nói riêng liên quan đến lĩnh vực do Bộ, ngành, cơ quan phụ trách; những hành vi vi phạm nào mà các Điều ước quốc tế có liên quan yêu cấu xử lý hình sự nhưng chưa được quy định trong BLHS; đánh giá bối cảnh tình hình mới và những yêu cầu đặt ra, từ đó đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung BLHS.

Tổng kết, đánh giá kết quả thi hành BLHS cũng như đánh giá tình hình vi phạm pháp luật nói chung và phạm tội nói riêng trên địa bàn tỉnh; đánh giá bối cảnh tình hình mới và những yêu cầu đặt ra, từ đó đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung BLHS.

Quý I/2013, hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành BLHS

Theo kế hoạch, các Bộ, ngành thuộc Chính phủ và UBND  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoàn thành việc tổng kết thi hành BLHS và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2012.

Bộ Tư pháp hoàn thành xây dựng báo cáo chung về tổng kết BLHS trước ngày 30/12/2012.

Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành BLHS dự kiến diễn ra trong quý I năm 2013.

Theo VGP


Mạng chia sẻ:

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa