• 3 đề xuất quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại ASEM 9 | 05/11/2012
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp các nhà lãnh đạo tham dự ASEM 9 | 05/11/2012
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: ASEM cần tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế | 05/11/2012
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » "Bộ luật hình sự"

"Bộ luật hình sự"

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật hình sự

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật hình sự

11/09/2012 | Ngày 10/09/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1236/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương sẽ...
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa