Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Thời sự » Sức mạnh Quân đội, sức mạnh nhân dân

Đúng ngày này, cách đây 68 năm về trước, tại khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng và Bác Hồ, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập.

Xuất thân từ nhân dân, trưởng thành qua khói lửa chiến tranh, suốt 68 năm qua, QĐND Việt Nam luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn đoàn kết đồng lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự che chở, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đã không ngừng trưởng thành, cùng dân tộc tạo nên những kỳ tích vĩ đại trong suốt chiều dài lịch sử của mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

68 năm chiến đấu và trưởng thành càng khẳng định rõ nguồn gốc, bản chất đặc biệt của QĐND Việt Nam – đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Chính từ nguồn gốc và bản chất cách mạng ấy đã bồi đắp, hun đúc tạo nên sức mạnh vô địch của QĐND Việt Nam. Sức mạnh của QĐND Việt Nam được nuôi dưỡng, bồi đắp bằng sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Chính bằng sức mạnh vô song ấy QĐND Việt Nam đã hoàn thành vai trò lực lượng nòng cốt đánh đuổi thực dân, phong kiến; xóa bỏ mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, giải phóng dân tộc, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân; hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong công cuộc đổi mới, đi đôi với mài sắc ý chí, nâng cao trình độ huấn luyện, SSCĐ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng và hạnh phúc nhân dân, QĐND Việt Nam còn hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Không chỉ có mặt nơi biên cương, hải đảo xa xôi, mà ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ thời điểm nào, mỗi khi nhân dân gặp thiên tai, hỏa hoạn, mỗi lúc nhân dân chưa biết cách để phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam cũng chính là những người tiên phong, đi đầu và có mặt sớm nhất ở những nơi gian khó ấy.

Sức mạnh từ nhân dân, gắn bó với nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là nét vàng truyền thống rực rỡ nhất, cũng là sự đúc kết quý giá, cốt tử nhất trong xây dựng QĐND Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân đang đặt ra yêu cầu rất cao và mang tính toàn diện đối với sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Những thách thức mới, nhiệm vụ mới vừa mang tính cấp bách, trước mắt, vừa mang tính cơ bản, lâu dài đối với QĐND Việt Nam. Bởi vậy, một đòi hỏi khách quan là phải xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh toàn diện, mà trước hết là vững mạnh về chính trị; có chất lượng huấn luyện cao, khả năng chiến đấu tốt; khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, một nguyên tắc bất di, bất dịch là QĐND Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với quân đội. Đó cũng là bài học thực tiễn sâu sắc, là giá trị truyền thống, là cội nguồn sức mạnh của QĐND Việt Nam. Chính nhờ giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội, đồng thời biết dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân là cơ sở vững chắc để QĐND Việt Nam trở thành đội quân bách chiến, bách thắng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng cũng chính là nhân tố quyết định để xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, xác định rõ mục tiêu chiến đấu và nhiệm vụ của mình trong từng giai đoạn lịch sử.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong QĐND Việt Nam luôn tự hào với lịch sử truyền thống của mình; đồng thời đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam, từng tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân đội đang gương mẫu, đi đầu triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ truyền thống của QĐND và với lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Anh hùng, trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nguyện đoàn kết, đồng lòng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

(QDND)

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa