Nguyễn Tấn Dũng » Kinh tế – Chính trị » Mỗi chi nhánh ngân hàng phải có mức vốn tương đương 300 tỷ đồng

Ngày 9/9/2013, NHNN đã ban hành Thông tư 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM thay thế Quyết định 13/2008/QĐ-NHNN.

Theo đó, để được thành lập các chi nhánh ở trong nước, NHTM phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: NHTM có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị) phải có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định; hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị.

Mỗi chi nhánh ngân hàng phải có mức vốn tương đương 300 tỷ đồng

Ngoài ra, các NHTM phải tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD quy định tại các Điều 126, 127, 128, 129; khoản 1 Điều 130 và Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của NHNN đối với các quy định này liên tục trong thời gian 12 tháng trước tháng đề nghị.

Mặt khác, các NHTM phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của thống đốc NHNN trong từng thời kỳ;…

Thêm vào đó, Thông tư cũng quy định rõ số lượng chi nhánh được thành lập của NHTM. Theo đó, số lượng chi nhánh của một NHTM được thành lập phải đảm bảo: 300 tỷ đồng x N1 + 50 tỷ đồng x N2

Trong đó: C là giá trị thực của vốn điều lệ của NHTM đến thời điểm đề nghị; N1 là số lượng chi nhánh đã thành lập và đề nghị thành lập tại khu vực nội thành TP Hà Nội và khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh; N2 là số lượng chi nhánh đã thành lập và đề nghị thành lập tại khu vực ngoại thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương.

Quy định này cao hơn rất nhiều so với trước đây. Cụ thể, Quyết định 13/2008/QĐ-NHNN chỉ quy định số chi nhánh NHTM được mở phải đảm bảo: 100 tỷ x N1 + 50 tỷ x N2

Đặc biệt, một quy định hoàn toàn mới trong Thông tư đã được NHNN nêu rõ: NHTM được thành lập tối đa 10 chi nhánh tại mỗi khu vực nội thành TP. Hà Nội hoặc nội thành TP. Hồ Chí Minh.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2013.

(Thời báo ngân hàng)

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Tags: chi nhánh, chi nhánh ngân hàng, ngan hang, , ngân hàng thương mại, vốn ngân hàng
Share on Link Hay!  
Ý kiến bạn đọc
  • Tổng bí thư

   Nguyễn Phú Trọng

  • Chủ tịch nước

   Trương Tấn Sang

  • Chủ tịch Quốc hội

   Nguyễn Sinh Hùng

  • Biển đảo Việt Nam

   Trường sa - Hoàng sa