Nguyễn Tấn Dũng » Kinh tế – Chính trị » Cấm ngân hàng có nợ xấu trên 3% mở chi nhánh

Đó là một trong những quy định tại thông tư 21/2013/TT-NHNN, quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại có hiệu lực từ ngày 23.10.2013, do Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm nay 10.9.

Để được thành lập chi nhánh ở trong nước các ngân hàng (NH) thương mại phải đáp ứng một số điều kiện như: Thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên; hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán… Đặc biệt, NH phải thực hiện đầy đủ quy định về phân loại, nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định và tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ không được vượt quá 3%.

Cấm ngân hàng có nợ xấu trên 3% mở chi nhánh

Cũng theo thông tư này, các NH thương mại được thành lập tối đa 10 chi nhánh tại mỗi khu vực nội thành TP.Hà Nội hoặc nội thành TP.HCM. NH có hoạt động dưới 12 tháng chỉ được phép thành lập không quá ba chi nhánh và các chi nhánh này không được thành lập cùng trên một địa bàn tỉnh, thành phố. Đối với các NH hoạt động từ 12 tháng trở lên được thành lập không quá 5 chi nhánh trong một năm tài chính.

Đối với các phòng giao dịch, chỉ được thành lập khi các chi nhánh quản lý có tỷ lệ nợ xấu không quá 3% tổng dư nợ. Các phòng giao dịch không được cấp tín dụng vượt quá 2 tỉ đồng/khách hàng, trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được bảo đảm bằng toàn bộ tiền, thẻ thiết kiệm, giấy tờ có giá cho chính NH đó phát hành.

(Thanh Niên)

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Tags: chi nhánh, chi nhánh ngân hàng, ngan hang, nợ xấu
Share on Link Hay!  
Ý kiến bạn đọc
  • Tổng bí thư

   Nguyễn Phú Trọng

  • Chủ tịch nước

   Trương Tấn Sang

  • Chủ tịch Quốc hội

   Nguyễn Sinh Hùng

  • Biển đảo Việt Nam

   Trường sa - Hoàng sa