Nguyễn Tấn Dũng » Kinh tế – Chính trị » ACB giải trình về báo cáo tài chính bán niên

Ngày 10.9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố giải trình của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) về vấn đề cần lưu ý trên báo cáo tài chính bán niên có soát xét tại ngày 30.6.

Trong bản giải trình này có 3 vấn đề cần lưu ý đã được ACB giải trình.

Thứ nhất là khoản tiền hơn 718,9 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn mà ngân hàng này đã ủy thác cho 19 nhân viên gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và 36,5 tỉ đồng các khoản lãi phải thu liên quan đã bị quá hạn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra về khoản tiền gửi này, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan sẽ được xác định khi có phán quyết của tòa án.

ACB giải trình về báo cáo tài chính bán niên

Thứ hai là số tiền hơn 464,7 tỉ đồng cho một tổng công ty nhà nước vay cùng với 500 tỉ đồng trái phiếu phát hành bởi tổng công ty này và hơn 135,9 tỉ đồng lãi trái phiếu phải thu được phân loại là nhóm 2, nợ cần chú ý, mà không chuyển sang nhóm nợ có chất lượng thấp hơn.

Khoản vay 464,7 tỉ đồng được sử dụng với mục đích mua, đóng tàu biển đã được ACB gia hạn. Theo Quyết định 276 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu tổng công ty này giai đoạn 2012 – 2015, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và đề nghị các tổ chức tín dụng xem xét tái cơ cấu nợ đối với các khoản vay mua, đóng mới tàu biển của tổng công ty, cho tổng công ty vay vốn lưu động phục vụ kinh doanh của đội tàu trên cơ sở tổng công ty và đơn vị thành viên chứng minh được hiệu quả, cân đối nguồn trả nợ.

Ngày 18.4, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu xem xét việc không chuyển nhóm nợ và giữ nguyên hạng tín dụng doanh nghiệp khi cơ cấu lại khoản nợ này.

Thứ ba là ACB đã nhận được kết luận thanh tra từ Ngân hàng Nhà nước vào ngày 30.8. Kết luận thanh tra nếu có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính sẽ được ACB phản ánh trong báo cáo tài chính năm 2013.

(Thanh Niên)

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Tags: ACB, Giao dịch Chứng khoán, ngan hang, Ngân hàng ACB
Share on Link Hay!  
Ý kiến bạn đọc
  • Tổng bí thư

   Nguyễn Phú Trọng

  • Chủ tịch nước

   Trương Tấn Sang

  • Chủ tịch Quốc hội

   Nguyễn Sinh Hùng

  • Biển đảo Việt Nam

   Trường sa - Hoàng sa