Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » "Sự trung thực của các xác chết"

"Sự trung thực của các xác chết"

(CĐ 15) – Về những hiện tượng nảy sinh khi cải thiện chế độ ăn uống (Kết luận)

(CĐ 15) – Về những hiện tượng nảy sinh khi cải thiện chế độ ăn uống (Kết luận)

08/04/2013TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng ở Mỹ. VỀ NHỮNG HIỆN TƯỢNG NẢY SINH KHI CẢI THIỆN CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG Bác sĩ Stanley Bass Nếu như người ta...

(CĐ 15) – Phần 12: Bệnh tiểu đường (Diabte)

(CĐ 15) – Phần 12: Bệnh tiểu đường (Diabte)

07/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 11: Bệnh đau thắt lưng

(CĐ 15) – Phần 11: Bệnh đau thắt lưng

06/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 10: Bệnh chuột rút (vọp bẻ)

(CĐ 15) – Phần 10: Bệnh chuột rút (vọp bẻ)

05/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 9: Bệnh cao huyết áp (Hypertension)

(CĐ 15) – Phần 9: Bệnh cao huyết áp (Hypertension)

05/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 8: Thiếu Calcium: Nguyên nhân gây ra 147 bệnh

(CĐ 15) – Phần 8: Thiếu Calcium: Nguyên nhân gây ra 147 bệnh

05/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 7: Một số khoáng chất ảnh hưởng đến cơ thể

(CĐ 15) – Phần 7: Một số khoáng chất ảnh hưởng đến cơ thể

04/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 6: Bệnh sớm bạc tóc (già trước tuổi)

(CĐ 15) – Phần 6: Bệnh sớm bạc tóc (già trước tuổi)

03/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 5: Bệnh sỏi thận

(CĐ 15) – Phần 5: Bệnh sỏi thận

03/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 4: Bệnh Alzheimer (còn gọi là bệnh D)

(CĐ 15) – Phần 4: Bệnh Alzheimer (còn gọi là bệnh D)

03/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 3: Bệnh viêm khớp (Arthrite)

(CĐ 15) – Phần 3: Bệnh viêm khớp (Arthrite)

02/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 2: Bệnh ung thư

(CĐ 15) – Phần 2: Bệnh ung thư

02/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Phần 1: Bệnh loét dạ dày (lở bao tử)

(CĐ 15) – Phần 1: Bệnh loét dạ dày (lở bao tử)

01/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...

(CĐ 15) – Sự trung thực của các xác chết (Giới thiệu)

(CĐ 15) – Sự trung thực của các xác chết (Giới thiệu)

01/04/2013 | TIẾN SĨ Y HỌC WALLACH – SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT “Các tử thi không lừa dối được Bác sĩ!” Tiến sĩ y học Wallach được đề cử nhận giải Nobel y học vào năm 1991, hiện rất nổi tiếng...
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa