Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Chính phủ Việt Nam » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu PVN tập trung 5 lĩnh vực chính

Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cần có phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp cấp II, III và IV, thu gọn đầu mối để thực sự tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính.

5 lĩnh vực ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn gồm: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; lọc – hóa dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện; dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn, trong đó cần xây dựng lộ trình thoái vốn đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, đặc biệt là các lĩnh vực chứng khoán, xây dựng dân dụng, bất động sản, khách sạn.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Việc thoái vốn cần thực hiện bảo đảm hiệu quả thu hồi vốn cao nhất và có phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án cũng phải báo cáo rõ tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; nhất là những khó khăn, tồn tại và đưa ra giải pháp giải quyết đối với những đơn vị khó khăn, yếu kếm.

Công ty mẹ được trực tiếp thực hiện một số dự án trọng yếu về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Tách bạch hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí trên bờ và trên biển để có điều kiện chuyên môn hóa sâu.

Đồng thời, duy trì Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau; thực hiện cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau khi có đủ điều kiện. Ngoài ra, không duy trì Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam.

Các tổng công ty, công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ không tổ chức Hội đồng thành viên. Tập đoàn sắp xếp cơ cấu quản lý, áp dụng mô hình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty.

Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sau khi được hoàn chỉnh với một số vấn đề lưu ý như nêu trên sẽ được báo cáo Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9/2012.

 


Mạng chia sẻ:

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa