• Tăng cường quan hệ đối tác Á – Âu vì hòa bình và thịnh vượng | 06/11/2012
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tăng cường quan hệ hợp tác song phương | 06/11/2012
 • ASEM 9: Kinh tế bao trùm ngày họp đầu tiên | 06/11/2012
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Chính phủ Việt Nam » ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử lý sau thanh tra Vinashin

Ngày 27/5/2011, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3456/VPCP-KNTN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Theo văn bản này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Vinashin. Thủ tướng giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin, các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử lý sau thanh tra Vinashin
Vinashin phải tập trung mọi nguồn lực từng bước ổn định sản xuất, ưu tiên dồn sức hoàn thành các hợp đồng đóng tàu đang thực hiện

Được biết, một trong các nội dung kiến nghị sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ là Tập đoàn Vinashin cần phải tập trung mọi nguồn lực từng bước ổn định sản xuất, ưu tiên dồn sức hoàn thành các hợp đồng đóng tàu đang thực hiện để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, bảo đảm việc làm và giữ đội ngũ lao động, nhất là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Bên cạnh đó, rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, chỉ đạo việc lập và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các hạng mục, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; kiên quyết cắt giảm những dự án, hạng mục đầu tư không phù hợp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin theo thẩm quyền và phân cấp quản lý tiến hành kiểm điểm và chỉ đạo việc kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý cụ thể đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời, khẩn trương ban hành các Quy chế quản lý, đề xuất kịp thời, cụ thể với cơ quan chức năng để xử lý những vướng mắc, bất cập trong cơ chế hoạch toán, tài chính giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đánh giá đúng giá trị tài sản thực tế hiện có và dư nợ phải thanh toán của Vinashin

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đúng giá trị tài sản thực tế hiện có và dư nợ phải thanh toán của Tập đoàn Vinashin; kiểm soát chặt chẽ việc cơ cấu vốn mà Tập đoàn đã đầu tư vào các lĩnh vực không trực tiếp gắn kết với lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Bộ Tài chính cũng cần nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý III/2011 cơ chế xử lý tái cơ cấu tài chính, giảm thiểu tổn thất về tài sản, tiền vốn của nhà nước khi thực hiện việc thoái vốn, chuyển nhượng dự án. Đồng thời có cơ chế xử lý nguồn tài chính để Tập đoàn tái cơ cấu thành công theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo chuyển hồ sơ một số vụ việc theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ sang Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quý III tổng kết việc thí điểm thành lập các Tập đoàn kinh tế Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trong quý III/2011 tổng kết việc thí điểm thành lập các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp (trong đó có việc thực hiện quyền quản lý Nhà nước, quyền của chủ sở hữu) nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế, yếu kém trong quản lý và hoạt động của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động “cấp tín dụng” không phù hợp quy định pháp luật của các Công ty mẹ, Công ty Tài chính trong các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước nhằm tăng cường tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của các nguồn vốn.

Từ ngày 19/7/2010 đến ngày 19/11/2010, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty mẹ – Tập đoàn Vinashin, 19 đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Vinashin.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ tập trung kiểm tra xác minh 3 vấn đề: Về thể chế tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Vinashin; vấn đề tài chính của Tập đoàn; vấn đề quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản.

Tuấn Khang


Mạng chia sẻ:

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa