• Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát triển kinh tế luôn gắn với bảo đảm an sinh xã hội | 25/10/2012
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đoàn đại biểu của Liên hợp quốc | 24/10/2012
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc | 23/10/2012
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Kinh tế - Chính trị - Xã hội » Đảng ủy Khối các cơ quan TW đặc biệt quan trọng

Ngày 18/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Sau Đại hội, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong toàn Đảng bộ về Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung cho cơ sở, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Hoạt động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc từng bước có chuyển biến tích cực, đi dần vào nền nếp; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng được nâng lên; đoàn kết trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng được đề cao; tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ công tác được xác định rõ hơn, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn tình hình và nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng bước đầu được nâng lên, vai trò của cấp ủy đảng được thể hiện rõ hơn trong các cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược và quản lý vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội, các viện khoa học lớn nhất của cả nước. Việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên, có sức lan tỏa đến các đảng bộ, chi bộ khác trong toàn quốc. Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập Nghị quyết cho 430 cán bộ chủ chốt đang công tác, 130 cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu, hơn 300 cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối. Các Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức gần 600 lớp với 160.000 lượt người tham dự.

Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 được đẩy mạnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương mở chuyên trang, chuyên mục phán ánh việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết. Đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nhận thức được tính cấp thiết, vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng đã đề ra. Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, xác định một số nội dung, giải pháp, một số đề án thực hiện ngay trong năm 2012; triển khai chủ trương, biện pháp chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, phát hiện những sai phạm, thiếu sót để chỉ đạo khắc phục, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị.

Ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, ban, ngành đều khẳng định vai trò quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, là cầu nối giúp các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách, văn bản của cấp trên, đồng thời đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện. Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm hơn nữa việc nắm chắc sinh hoạt của đảng bộ cấp dưới, tăng cường kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, phối hợp tốt giữa đảng ủy các cơ quan trong Khối.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tán thành với báo cáo đánh giá và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc làm việc, đã tập trung làm rõ những mặt được, mặt chưa được trong các mặt công tác của Đảng ủy Khối, nhận rõ thiếu sót, trách nhiệm, đồng thời đề xuất những vấn đề tâm huyết, với mong muốn Đảng ủy Khối tiếp tục hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đến nay, đã tìm tòi trăn trở, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc để tháo gỡ, tập trung đổi mới, cải tiến hoạt động của Đảng ủy Khối; đồng thời xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ mới, đề xuất, chuẩn bị một loạt công việc để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có vị trí đặc biệt quan trọng, với 6,5 vạn cán bộ, đảng viên tham gia các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược ở Trung ương, trong đó bao gồm các lãnh đạo cấp cao của Đảng, những cán bộ tinh hoa nhất của đất nước… Đây là cơ quan tham mưu chiến lược, bộ não của cơ quan lãnh đạo của cả nước. Cần nghiên cứu đầy đủ, nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; những đặc thù, thuận lợi và khó khăn, từ đó nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực công tác.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh. Đây là tổ chức Đảng tương đương với cấp ủy tỉnh, thành phố, nhưng chỉ tập trung vào công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, con người, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chứ không trực tiếp lãnh đạo về nhiệm vụ chính trị. Quan hệ giữa Đảng ủy Khối với các ban, ban cán sự, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy, là quan hệ phối hợp, nhưng chủ yếu là phối hợp trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên…

Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương còn nhiều việc phải làm, liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng về tổ chức, về con người. Tổ chức có vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao; từng con người có trong sạch, đúng tiêu chuẩn là đảng viên cộng sản, mới có lợi cho đất nước, cho nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cơ quan đảng trực thuộc Đảng ủy Khối tập trung làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên về chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình tư tưởng, đánh giá sâu sát để có phương pháp giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp; tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, phải nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Đảng, bảo đảm sinh hoạt nền nếp, nội dung thiết thực, đúng vai thuộc bài, không sa đà, trùng lắp với công tác chuyên môn mà tập trung vào công tác Đảng, qua đó giữ vững lập trường chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực như: tham nhũng, hối lộ, chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm…

Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cần làm tốt công tác cán bộ, quản lý cán bộ thuộc diện được phân công quản lý, đánh giá đúng tình hình cán bộ để khi cần thiết, góp ý kiến đề bạt, bổ nhiệm đúng người, công tâm, khách quan, trong sáng; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để quản lý, giới thiệu, làm tốt công tác cán bộ; tiến hành công tác kiểm tra Đảng, để quản lý con người, quản lý cán bộ, đảng viên, phát hiện cái tốt, phòng ngừa, ngăn chặn cái xấu, chứ không phải chỉ cốt để thi hành kỷ luật.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nghiêm túc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng, coi đây là cơ hội tốt để chấn chỉnh đội ngũ, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ mà phải quyết tâm làm cho bằng được. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần phải được tiến hành đồng thời với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương; đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, tích cực thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN)


Mạng chia sẻ:

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa