Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Chính phủ Việt Nam » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Không để đầu cơ, tăng giá
Chống đầu cơ, tăng giá

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP (NQ 11).

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết này cũng như kết luận của Bộ Chính trị về tình hình Kinh tế – Xã hội năm 2011, trong đó tập trung vào một số nội dung.

Thứ nhất, về chính sách tiền tệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện các giải pháp đã nêu tại NQ 11 để đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%; tổng phương tiện thanh toán khoảng 15%- 16%; nâng cao chất lượng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu cho vay theo hướng tập trung và ưu tiên vốn tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, bao gồm các loại lãi suất (kể các lãi suất huy động và cho vay) và lượng tiền cung ứng để đảm bảo kiềm chế lạm phát. Tập trung quản lý tốt thị trường ngoại tệ, thị trường vàng; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ban hành quy định xử phạt đối với các trường hợp kinh doanh, mua bán ngoại tệ trái quy định pháp luật, đồng thời có biện pháp bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, về chính sách tài khóa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính xác định và công bố số tiết kiệm khi thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên, nhất là mức tiết kiệm trong mua sắm, tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết và đi công tác nước ngoài.  Có biện pháp để phấn đấu giảm bội chi ngân  sách nhà nước năm 2011 xuống dưới 5%. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và UBND các tỉnh, thành chỉ đạo quản lý tốt giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không để đầu cơ, tăng giá.

Ngoài ra, để thực hiện tiết kiệm theo NQ 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tất cả các Bộ, cơ quan không tổ chức họp tập trung mà tổ chức họp trực tuyến. Bộ Kế hoạch – Đầu tư khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2011; dự kiến kết quả cắt giảm, điều chuyển vốn, tập trung cho các công trình, dự án hoàn thành năm 2011 (có danh mục cụ thể); đề xuất các giải pháp xử lý với những trường hợp phát sinh theo hướng thực hiện nghiêm NQ11 về cắt giảm đầu tư công; báo cáo Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 4 tới. Bộ Công Thương chỉ đạo để bảo đảm đủ nguồn xăng dầu cung cấp cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước.

Thứ ba, về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Bộ: Công thương, tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp ưu tiên (cả về điện và vốn) nhằm tháo gỡ khó khăn cho phát triển nông nghiệp, cho các sản phẩm đang có thị trường tiêu thụ (cả trong và ngoài nước). Bộ Công thương kiểm soát chặt chẽ kế hoạch cung ứng điện năm 2011 để giảm bớt khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Khẩn trương hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện Chương trình tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm sử dụng điện 10%. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp với cam kết quốc tế, bảo đảm nhập siêu không quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách thuế đối với bất động sản để hạn chế tình trạng đầu cơ, bảo đảm thị trường này phát triển lành mạnh.

Thứ tư, về bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính làm tốt việc hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng.

PHAN THẢO


Mạng chia sẻ:

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa