"dân tộc"

Dành nguồn lực lớn phát triển vùng dân tộc và miền núi

Dành nguồn lực lớn phát triển vùng dân tộc và miền núi

16/04/2013Dân tộc và miền núi có vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của cả nước. Từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền, các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.Nước ta có 53 dân tộc ít người với gần 12,3 triệu...

‘Cần nhận rõ vấn đề của dân tộc mình là gì’

‘Cần nhận rõ vấn đề của dân tộc mình là gì’

23/03/2013 | GD hé cho người học vừa thoáng thấy thế giới quanh mình, vừa lại hé mở cho thấy thế giới bên trong của chính mình, bắt đầu có ý thức về thế giới ấy, tự tò mò về mình, mong muốn và biết cách...
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa