Nguyễn Tấn Dũng » Bạn đọc » Trả lời công dân: Xếp lương khi được chuyển loại công chức

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền ([email protected]…) được tuyển dụng vào công chức trình độ trung cấp từ ngày 23/3/2003. Năm 2010 bà Hiền tốt nghiệp đại học và ngày 1/10/2011 được nâng lương bậc 5, hệ số lương 2,66 (trình độ trung cấp).Ngày 29/2/2012 bà Hiền được chuyển ngạch, hưởng lương bậc 2, trình độ đại học và thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 1/10/2011. Bà Hiền hỏi, việc xếp lương và tính thời gian nâng lương lần sau đối với bà như vậy có đúng quy định không?

Trường hợp tại cơ quan bà, có người cùng được tuyển dụng với bà, tốt nghiệp đại học trước bà và được chuyển ngạch trước bà 2 năm, khi chuyển ngạch đang hưởng lương bậc 4, trung cấp và cũng chuyển sang bậc 2 đại học và thời gian nâng lương lần sau được tính từ ngày nâng lương bậc 4 hệ trung cấp. Bà Hiền muốn được biết, như vậy có đúng quy định không?

Xếp lương khi được chuyển loại công chức

Xếp lương khi được chuyển loại công chức

Luật sư  Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Hiền như sau:

Công chức được cử đi đào tạo và đã có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp được cơ quan, bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với trình độ đào tạo chuyên môn và nhu cầu sử dụng của cơ quan thì được xét chuyển loại và bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với trình độ đào tạo.

Xếp lương khi chuyển loại công chức

Theo khoản 3, Mục II, Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức như sau:

Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư này.

Tại điểm a, khoản 1, Mục II Thông tư nêu trên hướng dẫn xếp lương khi  nâng ngạch công chức, viên chức như sau: Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Theo bà Nguyễn Thu Hiền trình bày, ngày 1/10/2011 bà Hiền được hưởng lương bậc 5, hệ số 2,66 ở ngạch công chức loại B (có trình độ đào tạo trung cấp). Sau khi tốt nghiệp đại học, ngày 29/2/2012 bà Hiền đã được cơ quan bổ nhiệm ngạch công chức loại A1 phù hợp với trình độ đào tạo đại học.

Theo quy định, chuyển ngạch là chuyển từ ngạch công chức này sang ngạch công chức khác có cùng cấp độ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trường hợp bà Hiền, do có thay đổi về trình độ nên không phải là chuyển ngạch, mà được chuyển loại công chức từ công chức loại B sang công chức loại A1. Bà được bổ nhiệm vào ngạch công chức loại A1, xếp lương bậc 2, hệ số 2,67 là đúng quy định.

Về thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới: Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,67 – 2,66 = 0,01)  nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (0,20), nên thời gian xét nâng lương bà Hiền được tính kể từ ngày hưởng lương bậc 2 ở ngạch cũ (ngày 1/10/2011) là đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho bà. Đến ngày 1/10/214 bà đủ thời gian để xét nâng lương bậc 3, hệ số 3,0.

Bà Hiền có so sánh với người cùng được tuyển dụng với bà, tốt nghiệp đại học trước bà và được chuyển loại công chức trước bà 2 năm.  Khi chuyển loại, người này đang hưởng lương bậc 4, hệ số 2.46, ngạch công chức loại B (trình độ trung cấp) và cũng chuyển sang bậc 2 hệ số 2,67 ngạch công chức loại A1 (trình độ đại học).

Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,67 – 2,46 = 0,21)  lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (0,20), nên thời gian xét nâng bậc của người này được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Tags: , Xếp lương khi được chuyển loại công chức
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!
Ý kiến bạn đọc
  • Tổng bí thư

   Nguyễn Phú Trọng

  • Chủ tịch nước

   Trương Tấn Sang

  • Chủ tịch Quốc hội

   Nguyễn Sinh Hùng

  • Biển đảo Việt Nam

   Trường sa - Hoàng sa