Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Chính phủ Việt Nam » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Hiệp định khung về các khoản vay từ Hàn Quốc

Hôm nay (10/9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị quyết  phê duyệt Hiệp định khung về các khoản vay từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế giai đoạn 2012 – 2015 giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.

Việt Nam – Hàn Quốc

Việt Nam – Hàn Quốc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với đại diện Chính phủ Hàn Quốc Hiệp định nêu trên.


Mạng chia sẻ:

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa