Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » "lãi suất cho vay"

"lãi suất cho vay"

Doanh nghiệp ưu tiên được vay với lãi suất 9-10%/năm

Doanh nghiệp ưu tiên được vay với lãi suất 9-10%/năm

20/04/2013Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 9-11%/năm. Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác ở mức 11-13%/năm ở khối NHTM Nhà nước,...
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa