Nguyễn Tấn Dũng » "hệ thống Bitcoin"

"hệ thống Bitcoin"

Tiền ảo Bitcoin là gì?

Tiền ảo Bitcoin là gì?

30/05/2013Bitcoin là gì? Bitcoin là tiền ảo nhưng có thể giao dịch để mua hàng hóa, dịch vụ thực và không bị chi phối bởi cơ quan tiền tệ. Bitcoin là lọai tiền ảo đầu tiên trên thế giới ra đời năm 2009 bởi một thanh niên 18 tuổi tên Satoshi Nakomoto. Không giống những loại tiền tệ khác, Bitcoin không chịu sự chi phối...
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa