Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » "Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ"

"Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ"

Trung Quốc từng chỉnh lời chống Mỹ của Việt Nam

Trung Quốc từng chỉnh lời chống Mỹ của Việt Nam

12/04/2013Một loạt điện tín ngoại giao của Hoa Kỳ vừa được trang Wikileaks công bố, trong đó có nhiều tài liệu liên quan đến Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, giai đoạn 1973 – 1976Trong một bức điện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (29/6/1973) gửi đến sứ bộ của Mỹ tại Bắc Kinh đã xác nhận sự thay đổi trong chính sách của...
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa