Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Thời sự » Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Ngày 17/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khai giảng năm học 2012-2013 của Học viện Quốc phòng.

Phát biểu khai giảng năm học, Trung tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện khẳng định là trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu phát triển nghệ thuật khoa học quân sự uy tín hàng đầu của quân đội và quốc gia, những năm qua, Học viện đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có chất lượng cao. Học viện đã áp dụng phương pháp dạy và học tích cực theo hướng tăng cường rèn luyện năng lực tư duy cho học viên; dành nhiều thời gian cho các hoạt động tự học, thảo luận và nghiên cứu thực tiễn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự của Học viện Quốc phòng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự của Học viện Quốc phòng

Nhiều nội dung mới về quản lý an ninh quốc phòng, quản lý tài chính, xây dựng nền văn hóa… được đưa vào chương trình giảng dạy năm học mới nhằm đào tạo toàn diện nhân tài quân sự cho quân đội, quốc gia….

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, Học viện đã tích cực chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học; hoàn thành nhiều đề tài cấp Nhà nước, bộ, ngành, phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy tại Học viện; đồng thời làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong hoạch định những vấn đề về chiến lược quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Học viện cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự lễ khai giảng

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự lễ khai giảng

Chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sỹ của Học viện nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước nêu rõ: những năm qua, Học viện Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm tức đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các bộ, ban, ngành ở Trung ương; các cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước; đồng thời nỗ lực phấn đấu xây dựng Học viện ngang tầm nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Học viện. Ảnh: Phú Sơn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Học viện. Ảnh: Phú Sơn

Chủ tịch nước cho rằng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của đất nước và nhân dân Việt Nam. Ngày nay, trên thế giới, hòa bình hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng vẫn luôn có những diễn biến phức tạp. Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động, nhưng cũng có những nhân tố gây mất ổn định, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giữa một số nước trong khu vực. Quan hệ giữa các nước vẫn là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh gay gắt. Trong nước, những yếu kém của nền kinh tế chậm được khắc phục, nhiều vấn đề bức xúc chậm được khắc phục, nhiều vấn đề xã hội chậm được giải quyết.

Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” ra sức lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, nhằm chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các hành động xâm lấn chủ quyền, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ ở Việt Nam luôn có những diễn biến phức tạp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, Đại hội XI của Đảng đề ra nhiệm vụ “phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững biển đảo, biên giới, vùng trời, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.”

Chủ tịch nước khẳng định rằng là trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh hàng đầu của quân đội và đất nước, Học viện có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, cần phát huy những thành tích đạt được, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng toàn diện cả lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo.

Món quà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Học viện nhân dịp khai giảng năm học mới

Món quà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Học viện nhân dịp khai giảng năm học mới

Học viện cần nghiên cứu sâu sắc truyền thống nghệ thuật quân sự của ông cha ta trong nghìn năm dựng nước và giữ nước; nghiên cứu sâu sắc đường lối nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng và Nhà nước; những kinh nghiệm phong phú, sáng tạo của quân đội Việt Nam; nghiên cứu sâu sắc khoa học quân sự của các nước trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề của chiến tranh hiện đại, chiến tranh công nghệ cao ngày nay, để vừa tham mưu cho Đảng, Nhà nước, quân đội, vừa phục vụ công tác đào tạo./.

Hoàng Giang (TTXVN)


Mạng chia sẻ:

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa