• Hoa Kỳ cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam | 10/07/2012
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba | 08/07/2012
  • Phát triển hợp tác xã với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước | 07/07/2012
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Ý kiến Thủ tướng » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 còn lại và việc sửa đổi cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm đúng quy định.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2406/QĐ-TTg ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015 và phân công cơ quan quản lý, triển khai thực hiện Chương trình.

Theo đó, 16 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015 gồm: 1- Việc làm và dạy nghề; 2- Giảm nghèo bền vững; 3- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 4- Y tế; 5- Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; 6- Vệ sinh an toàn thực phẩm; 7- Văn hóa; 8- Giáo dục và đào tạo; 9- Phòng, chống ma túy; 10- Phòng, chống tội phạm; 11- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 12- Ứng phó với biến đổi khí hậu; 13- Xây dựng nông thôn mới; 14- Phòng, chống HIV/AIDS; 15- Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; 16- Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường.

Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ cho biết, hiện nay mới chỉ có 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành gồm: Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ứng phó với biến đổi khí hậu và Phòng, chống HIV/AIDS, còn lại chưa được ban hành.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 còn lại.

Phương Hiển (VGP)Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi